ស្ដេចទាយបាល់

តារាងការប្រកួត

ចុចត្រង់នេះដើម្បីលេង

សបា្ដហ៍ទី ៣៦
សូមទាយគូទាំងអស់ដើម្បីឱកាសឈ្នះច្រើន
មិនត្រូវការចុច Submit ទេ ហើយ អាចប្ដូរការទាយពេលណាក៏បានមុនការប្រកួត
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ សៅរ៍ ២៦ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
19:45 Southampton Everton
22:00 Fulham Hull City
22:00 Stoke City Tottenham Hotspur
22:00 Swansea City Aston Villa
22:00 West Bromwich Albion West Ham United
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ អាទិត្យ ២៧ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
00:30 Manchester United Norwich City
19:00 Sunderland Cardiff City
21:05 Liverpool Chelsea
23:10 Crystal Palace Manchester City
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ អង្គារ ២៩ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
03:00 Arsenal Newcastle United
Icon

អ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់ពីស្ដេចទាយបាល់

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ ទឹកប្រាក់
Vichet Choun
សប្តាហ៍ទី ៣៣
៛ 80,000
Chhaiya Vanna
សប្តាហ៍ទី ៣២
៛ 80,000
Vitou In
សប្តាហ៍ទី ៣០
៛ 80,000
Bunlong Ahayo
ខែ កុម្ភៈ
៛ 200,000
Pi Chai
សប្តាហ៍ទី ២៩
៛ 80,000
Sothea Hout
សប្តាហ៍ទី ២៨
៛ 80,000
Kitty Kakakitty
សប្តាហ៍ទី ២៧
៛ 80,000
Pi Chai
សប្តាហ៍ទី ២៦
៛ 80,000
Botra Clp
សប្តាហ៍ទី ២៤
៛ 80,000
Sok Kak Nika
សប្តាហ៍ទី ២១
៛ 80,000
បង្ហាញឈ្មោះអ្នកឈ្នះដទៃទៀត
លេខ ក្រុម លេង ពិន្ទុ
1 Liverpool 35 80
2 Chelsea 35 75
3 Manchester City 34 74
4 Arsenal 35 70
5 Everton 35 69
6 Tottenham Hotspur 35 63
7 Manchester United 34 57
8 Southampton 35 49
9 Stoke City 36 47
10 Newcastle United 35 46
11 Crystal Palace 35 43
12 West Ham United 35 37
13 Swansea City 35 36
14 Hull City 34 36
15 Aston Villa 34 35
16 West Bromwich Albion 34 33
17 Norwich City 35 32
18 Cardiff City 36 30
19 Fulham 35 30
20 Sunderland 34 29
បង្ហាញលទ្ធផលពីការប្រកួត

រង្វាន់

ប្រចាំសប្ដាហ៍ ៨០,០០០៛
ប្រចាំខែ ២០០,០០០៛
ប្រចាំរដូវកាល ២,០០០,០០០៛

បញ្ចីអ្នកខ្លាំងទាំង ១០ រូប

  • រដូវកាល
  • ខែ
  • ខែមុន
  • សប្ដាហ៍
  • សប្ដាហ៍មុន
លេខ អ្នកខ្លាំង ពិន្ទុ
1 SokunMeng Meng 203
2 Heng Virak 202
3 Martin Montoya 202
4 Sorng Nhean 202
5 Pi Chai 201
6 Phea Rith 201
7 Rathanak Keo 199
8 So Phy 199
9 Kang KunVorn 199
10 Phouneta Phan 199
លេខ អ្នកខ្លាំង ប្រចាំខែ មេសា ២០១៤ ពិន្ទុ
1 Sambath Chor 21
2 Phearoun Ly 20
3 Vichet Choun 20
4 Phearun Chhay 20
5 Phea Rith 19
6 Doung Vongsatya 19
7 Sothyreak Sam 19
8 Botra Bunroeun 19
9 Keo Tongheng 19
10 Tang Seng Sts 19
លេខ អ្នកខ្លាំងទាំង ១០ ប្រចាំ មីនា ២០១៤ ពិន្ទុ
1 Bbr Borin 36
2 Stev Huor 35
3 Chulina Som 35
4 San Chamroeun 35
5 Steven Love 35
6 Phannara Kalipso 35
7 Thun Sopheaktra 35
8 San-por Cheng 35
9 Martin Montoya 34
10 So Phy 34
Currently no data.
លេខ អ្នកខ្លាំង ប្រចាំ សបា្ដហ៍ទី ៣៥ ពិន្ទុ
1 Chhaiya Vanna 8
2 Thun Sotheary 8
3 Jerry Khmer 8
4 Kim Su 8
5 Ol Chanthy 8
6 Patavy Chea 8
7 Dädä Ëmö Gïrł 8
8 Sambath Chor 7
9 Chhaiya Madrid 7
10 Sokha Chhon 7
បង្ហាញអ្នកបានចូលរួមលេងទាំងអស់
Copyright 2014 Khmerload