ស្ដេចទាយបាល់

តារាងការប្រកួត

ចុចត្រង់នេះដើម្បីលេង

សបា្ដហ៍ទី ៣៥
សូមទាយគូទាំងអស់ដើម្បីឱកាសឈ្នះច្រើន
មិនត្រូវការចុច Submit ទេ ហើយ អាចប្ដូរការទាយពេលណាក៏បានមុនការប្រកួត
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ សៅរ៍ ១៩ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
19:45 Tottenham Hotspur 3 vs 1 Fulham
22:00 Aston Villa 0 vs 0 Southampton
22:00 Cardiff City 1 vs 1 Stoke City
22:00 Newcastle United 1 vs 2 Swansea City
22:00 West Ham United 0 vs 1 Crystal Palace
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ អាទិត្យ ២០ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
00:30 Chelsea 1 vs 2 Sunderland
19:00 Norwich City 2 vs 3 Liverpool
21:05 Hull City 0 vs 3 Arsenal
23:10 Everton 2 vs 0 Manchester United
ម៉ោងប្រកួត ម្ចាស់ផ្ទះ អង្គារ ២២ មេសា, ២០១៤ ភ្ញៀវ
03:00 Manchester City West Bromwich Albion
Icon

អ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់ពីស្ដេចទាយបាល់

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ ទឹកប្រាក់
Chhaiya Vanna
សប្តាហ៍ទី ៣២
៛ 80,000
Vitou In
សប្តាហ៍ទី ៣០
៛ 80,000
Bunlong Ahayo
ខែ កុម្ភៈ
៛ 200,000
Pi Chai
សប្តាហ៍ទី ២៩
៛ 80,000
Sothea Hout
សប្តាហ៍ទី ២៨
៛ 80,000
Kitty Kakakitty
សប្តាហ៍ទី ២៧
៛ 80,000
Pi Chai
សប្តាហ៍ទី ២៦
៛ 80,000
Botra Clp
សប្តាហ៍ទី ២៤
៛ 80,000
Sok Kak Nika
សប្តាហ៍ទី ២១
៛ 80,000
Thea Dragon
សប្តាហ៍ទី ២៥
៛ 80,000
បង្ហាញឈ្មោះអ្នកឈ្នះដទៃទៀត
លេខ ក្រុម លេង ពិន្ទុ
1 Liverpool 35 80
2 Chelsea 35 75
3 Manchester City 33 71
4 Arsenal 35 70
5 Everton 35 69
6 Tottenham Hotspur 35 63
7 Manchester United 34 57
8 Southampton 35 49
9 Stoke City 36 47
10 Newcastle United 35 46
11 Crystal Palace 35 43
12 West Ham United 35 37
13 Swansea City 35 36
14 Hull City 34 36
15 Aston Villa 34 35
16 West Bromwich Albion 33 33
17 Norwich City 35 32
18 Cardiff City 36 30
19 Fulham 35 30
20 Sunderland 34 29
បង្ហាញលទ្ធផលពីការប្រកួត

រង្វាន់

ប្រចាំសប្ដាហ៍ ៨០,០០០៛
ប្រចាំខែ ២០០,០០០៛
ប្រចាំរដូវកាល ២,០០០,០០០៛

បញ្ចីអ្នកខ្លាំងទាំង ១០ រូប

  • រដូវកាល
  • ខែ
  • ខែមុន
  • សប្ដាហ៍
  • សប្ដាហ៍មុន
លេខ អ្នកខ្លាំង ពិន្ទុ
1 SokunMeng Meng 202
2 Heng Virak 201
3 Martin Montoya 201
4 Sorng Nhean 201
5 Pi Chai 200
6 Phea Rith 200
7 Rathanak Keo 198
8 So Phy 198
9 Kang KunVorn 198
10 Phouneta Phan 198
លេខ អ្នកខ្លាំង ប្រចាំខែ មេសា ២០១៤ ពិន្ទុ
1 Sambath Chor 20
2 Phearoun Ly 19
3 Vichet Choun 19
4 Phearun Chhay 19
5 Phea Rith 18
6 Doung Vongsatya 18
7 Sothyreak Sam 18
8 Botra Bunroeun 18
9 Keo Tongheng 18
10 Tang Seng Sts 18
លេខ អ្នកខ្លាំងទាំង ១០ ប្រចាំ មីនា ២០១៤ ពិន្ទុ
1 Bbr Borin 36
2 Stev Huor 35
3 Chulina Som 35
4 San Chamroeun 35
5 Steven Love 35
6 Phannara Kalipso 35
7 Thun Sopheaktra 35
8 San-por Cheng 35
9 Martin Montoya 34
10 So Phy 34
លេខ អ្នកខ្លាំង​ ប្រចាំ សបា្ដហ៍ទី ៣៥< ពិន្ទុ
1 Chhaiya Vanna 7
2 Thun Sotheary 7
3 Jerry Khmer 7
4 Kim Su 7
5 Ol Chanthy 7
6 Patavy Chea 7
7 Dädä Ëmö Gïrł 7
8 Sambath Chor 6
9 Chhaiya Madrid 6
10 Sokha Chhon 6
លេខ អ្នកខ្លាំង ប្រចាំ សបា្ដហ៍ទី ៣៤ ពិន្ទុ
1 Kong Nov 8
2 Sovann Rorm 8
3 Song Sovanrath 8
4 Mean Sokleap 8
5 SokunMeng Meng 7
6 Sorng Nhean 7
7 Phea Rith 7
8 Kang KunVorn 7
9 Doung Vongsatya 7
10 Soung Narak 7
បង្ហាញអ្នកបានចូលរួមលេងទាំងអស់
Copyright 2014 Khmerload